MTÜ VÕSU KÜLASELTS

MTÜ Võsu Külaselts loodi 20. oktoobril 2019. aastal inimeste poolt, kelle südameasjaks on siinse kogukonna väärtused, kohalik elu- ja looduskeskkond. Meie eesmärk on luua heal valitsemistaval ja läbipaistvusel põhinevad sihipärased tegevused Võsu kandi hoidmiseks ja edendamiseks, majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise taristu toetamiseks ning kandi elanike huvide esindamiseks ja kaitsmiseks.

VISIOON

Võsu külaselts on Võsu arengu oluline tugisammas ja kohaliku kogukonna eestkõneleja elukeskkonna küsimustes. 

MISSIOON

Võsu külaselts algatab ja juhib tegevusi, mis esindavad kogukonna huve ning toetavad  Võsu stabiilset arengut.

VÄÄRTUSED

Koostöövalmidus – selts on avatud koostööks teiste huvigruppidega 

Proaktiivsus – selts on tegevuste algataja, mitte sündmuste järgija 

Pühendumus – selts viib lõpuni algatatud tegevused 

Fotod: www.muis.ee

MEESKOND

JUHATUSE LIIKMED

MAIKEN INNO – JUHATUSE ESIMEES
HANNULA AGUR – LEPP
ANNELI ALEMAA
SANDER LILLEPUU
GADI LÜBEK
KARIN REINBERG-ŠESTAKOV