TULE MÖÖDA MERD

ffec3bb39643221376aa50b8da6572cf

Foto: KunoHein

PLANEERI OMA MEREREISI

Sadamaregister

Sadamaregistris on Eestis registreeritud sadamate asukohad, tehnilised andmed, teenused ja teenuste pakkujad.

Sadamate kaart

Kaart annab ülevaate registreeritud sadamatest ja navigatsoonimärkidest.

Mere kaart

Veesügavused, ohud, navigatsioonimärgid jm.

Ilma kaart

Riigi Ilmateenistuse kaardid ja mereilmateade.

võsu sadam

2015. aastal valminud Võsu sadam on Käsmu lahe lõunakaldal asuv väikesadam. Suurim sügavus kai ääres on 1,5 m. Sadamateenuseid osutatakse alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele. 

Käsmu majaka sadam

Käsmu Majaka Sadam asub Majakamäe vahetus läheduses. Siia asusid elama Käsmu esimesed asukad, kes rahvapärimuse järgi saabusid siia Hiiumaalt, Noarootsist ja Soomest.

vergi sadam

Tuulte eest varjatud Vergi jahisadam asub Vergi poolsaare rannikul. Madal rannik sadama lähiümbruses on metsane ja ääristatud kuni 1-meetri laiuse rannamadalaga.

eisma sadam

Eisma sadam on erasadam, mis pakub teenuseid kutselistele kaluritele, piirkonna paadiomanikele ja mereturistidele. Sadamas on kokku 27 kaikohta ja slip aluste veeskamiseks.

viinistu sadam

Navigeerides sadama suunas tervitab sind peagi Mohni majakas – truu kaaslane pakpoordis kuni tüürpoordi ilmuvad meie kaks korstent. Lisaks sadamateenustele saa osa hääst rannarahva köögist ja kultuurist.